Zimbabwe, Linh dương giả chết suýt thoát hàm báo săn

Zimbabwe, Với cặp sừng nhọn và trọng lượng gần gấp đôi báo săn, linh dương đực trở thành con mồi cực kỳ khó đánh bại. 
Linh dương giả chết suýt thoát hàm báo săn  Linh dương giả chết suýt thoát hàm báo săn

Video: PBS

Nguồn: Báo xác minh