Ai là người cuối cùng được khắc tên trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu?

Bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là biểu tượng của nghìn năm khoa bảng nước ta, minh chứng cho truyền thống văn hiến của dân tộc.
Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 1

Câu 1. Khoa thi đầu tiên của nước ta dưới thời Hậu Lê được tổ chức dưới thời vua nào?

 • Lê Thái Tổ
 • Lê Thái Tông
 • Lê Nhân Tông
 • Lê Thánh Tông

Khoa bảng nước bắt bắt đầu dưới thời Lý, sau đó được tiếp tục dưới thời Trần, Hồ. Tuy nhiên, trong giai đoạn bị nhà Minh đô hộ (1408-1428), nền giáo dục nước nhà ngưng trệ, phải đến năm 1442 dưới triều vua Lê Thái Tông, nhà Hậu Lê mới cho mở khoa thi đầu tiên của triều đại mới.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 2

Câu 2. Tại khoa thi năm 1442, ai trở thành trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê?

 • Nguyễn Hiền
 • Nguyễn Quán Quang
 • Nguyễn Trực
 • Nguyễn Nghiêu Tư

Năm 1442, vua Lê Thái Tông giao cho Nguyễn Trãi làm chánh chủ khảo kỳ thi Đình, vua trực tiếp ra đề và chấm thi. Kết quả, Nguyễn Trực, vinh dự trở thành trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê. Ông đồng thời cũng là trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 3

Câu 3. Vị vua nào vì mến tài Nguyễn Trực đã cho vẽ bức chân dung quan trạng đặt cạnh ngai vàng của mình để đỡ nhớ ông?

 • Lê Thái Tông
 • Lê Nghi Dân
 • Lê Nhân Tông
 • Lê Thánh Tông

Sách Những người thầy trong sử Việt cho biết thời gian Nguyễn Trực về chịu tang ở quê nhà, vua Lê Nhân Tông vì nhớ ông đã cho vẽ bức chân dung của quan trạng để bên ngai vàng.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 4

Câu 4. Vua nào đã cho dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám?

 • Lê Thánh Tông
 • Lê Anh Tông
 • Lê Trang Tông
 • Lê Thần Tông

Năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho dựng bia tiến sĩ đặt trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám để khắc tên những người đỗ đạt cao trong các kỳ thi nho học.

 

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 5

Câu 5. Bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám khắc nội dung gì?

 • Khoa thi
 • Người đỗ đạt
 • Người chấm thi
 • Cả 3 nội dung trên

Mỗi bài văn bia có 3 phần gồm phần chính nhằm ca ngợi công đức các triều vua trị vì, ca ngợi đạo Nho và bậc thánh nhân quân tử, nói về việc mở khoa thi, liệt kê họ tên, quê quán những người thi đỗ đại khoa. Thông tin về số lượng thí sinh tham gia, tên quan trông coi thi, chấm thi, ngày vào thi Đình, ngày yết bảng xướng danh.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 6

Câu 6. Có tổng cộng bao nhiêu bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám?

 • 81
 • 82
 • 83
 • 85

Quá trình dựng bia tiến sĩ được kéo dài gần 300 năm với khoảng 85 tấm bia, hiện còn 82.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 7

Câu 7. Có tất cả bao nhiêu vị trạng nguyên được khắc tên ở bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám?

 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Có tất cả 1307 tiến sĩ được khắc tên ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong số này, 18 vị trạng nguyên, 21 bảng nhãn và 33 thám hoa.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 8

Câu 8. Ai là trạng nguyên cuối cùng được khắc tên ở bia tiến sĩ?

 • Nguyễn Nghiêu Tư
 • Trịnh Tuệ
 • Lý Đạo Tái
 • Nguyễn Giản Thanh

Trạng nguyên đầu tiên được dựng bia là Nguyễn Trực, trạng nguyên cuối cùng có tên trên bia đá, cũng là quan trạng cuối cùng của nền khoa cử Việt Nam là Trịnh Tuệ (Trịnh Huệ) đỗ năm 1736 dưới thời Lê - Trịnh.

Ai la nguoi cuoi cung duoc khac ten tren bia tien si o Van Mieu? hinh anh 9

Câu 9. Bia tiến sĩ được UNESCO công nhận là?

 • Di sản văn hóa thế giới
 • Di sản tư liệu thế giới
 • Di sản mộc bản
 • Di sản văn hóa thế giới

Năm 2010, bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.


Hoàng đế ngày xưa làm gì vào dịp Tết?

Ngay từ khi đất nước vừa mới giành được độc lập, các triều đại phong kiến đầu tiên của nước ta đã rất coi trọng dịp Tết với nhiều hoạt động ý nghĩa.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5