Ai từng tử hình cùng lúc 17 viên quan tham nhũng?

17 phạm nhân bị xử tử, 25 kẻ lưu đày, 12 người phải làm lao dịch, 8 người nhận phạt đánh gậy và cách chức. Đây là vụ án nhận hối lộ lớn nhất lịch sử phong kiến nước ta.
Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 1

Câu 1: Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên?

 • Hình Thư
 • Hình Luật
 • Hồng Đức
 • Gia Long

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước là bộ luật Hình Thư, được ban hành năm 1042 dưới thời vua Lý Thái Tông.

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 2

Câu 2. Bộ luật nào từ thời phong kiến vẫn còn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay?

 • Hình Thư
 • Hình Luật
 • Hồng Đức
 • Gia Long

Thời phong kiến, nước ta có 3 bộ luật gồm Hình Thư, Hình Luật, Hồng Đức, Gia Long, nhưng đến nay chỉ luật Hồng Đức ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông còn được lưu lại nguyên vẹn. 

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 3

Câu 3. Dưới triều vua Minh Mạng, ai bị xử tử vì tham nhũng 30.000 quan tiền?

 • Lý Hữu Diệm
 • Nguyễn Đức Tuyên
 • Huỳnh Công Lý
 • Đoàn Khung

Huỳnh Công Lý là bậc khai quốc công thần của nhà Nguyễn, có công giúp vua Gia Long bình định thiên hạ. Sau đó, vì tham nhũng 30.000 quan tiền, ông bị tử hình dưới triều vua Minh Mạng.

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 4

Câu 4. Vào thời điểm bị xử tử, Huỳnh Công Lý đang giữ chức vụ gì?

 • Tổng trấn Gia Định
 • Tổng Trấn Bắc Thành
 • Phó tổng trấn Gia Định
 • Tri phủ Thừa Thiên

Huỳnh Công Lý bị xử tử khi ông đang giữ chức Phó tổng trấn Gia Định, đồng thời cũng là bố vợ của vua Minh Mạng.

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 5

Câu 5. Vua nào từng tử hình viên quan coi kho vì tội lấy tiền mang đi uống rượu?

 • Lê Thánh Tông
 • Gia Long
 • Tự Đức
 • Thiệu Trị

Dù nổi tiếng nhân từ, Tự Đức cũng là vị vua rất ghét tham nhũng, hối lộ, luôn xử nghiêm bằng theo luật. Vũ Dinh là vị quan thanh liêm, chính trực có lần cho lính theo dõi và bắt quả tang người coi kho lấy trộm tiền, giấu vào túi áo, trốn ra quán uống rượu. Khi án dâng lên, vua Tự Đức quyết định tử hình viên quan tham nhũng.

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 6

Câu 6. Vua Tự Đức quyết định tử hình quan tham nhũng thông qua hình thức nào?

 • Một thẻ bài
 • Một bài văn
 • Một bài sớ
 • Một bài thơ

Vua Tự Đức quyết định tử hình viên quan tham nhũng bằng một bài thơ với những câu như: Một ngày một đồng / Ngàn ngày ngàn đồng/ Dây cưa đứt gỗ / Nước giọt thủng đá / Tội không dung tha / Lệnh truyền xử chém.

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 7

Câu 7. Vụ án hối lộ lớn nhất trong lịch sử phong kiến nước ta diễn ra dưới triều đại nào?

 • Trần
 • Hậu Lê
 • Nguyễn

Vụ hối lộ lớn nhất trong lịch sử phong kiến nước ta diễn ra vào thời nhà Nguyễn, khi quan lại ở Quảng Nam nhận hối lộ từ thương nhân nước ngoài. Trong vụ án này, 52 người phạm tội, 17 người bị tử hình, trong đó có nhiều quan lớn của triều đình.

 

Ai tung tu hinh cung luc 17 vien quan tham nhung? hinh anh 8

Câu 8. Vua nào của triều Nguyễn quyết định tử hình 17 người trong vụ án nhận hối lộ năm 1854?

 • Gia Long
 • Minh Mạng
 • Thiệu Trị
 • Tự Đức

Đây là vụ tham nhũng diễn ra dưới triều vua Tự Đức. Vụ việc nghiêm trọng, để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, vua Tự Đức quyết định tử hình tới 17 viên quan tham nhũng.

 

Ai bị vua Minh Mạng chặt tay vì tham nhũng?

Để chống nạn 'sâu mọt' đục khoét của nhân dân, tội tham nhũng thường bị xử rất nặng dưới thời phong kiến.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5