Ai viết tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh ngày 30/4/1975

Trưa 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh đã lên Đài Phát thanh Sài Gòn đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Vậy ai là người viết tuyên bố đầu hàng này
Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 1

Câu 1. Chiến dịch nào được xem là 'đoàn trinh sát chiến lược' trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975?

 • Chiến dịch đường số 14 - Phước Long
 •   Chiến dịch Tây Nguyên
 • Chiến dịch Buôn - Ma – Thuột
 • Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

 

Chiến dịch giải phóng đường số 14 - Phước Long (13/12/1974 - 6/1/1975) chính là đòn 'trinh sát chiến lược', chứng tỏ chính quyền Nguỵ đã suy yếu, tạo điều kiện cho ta quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 2

Câu 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 gồm mấy chiến dịch lớn?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bao gồm 3 chiến dịch lớn: Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh (giải phóng Sài Gòn -Gia Định).

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 3

Câu 3. Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • Từ 23/4/1975 – 30/4/1975
 • Từ 24/4/1975 – 30/4/1975
 • Từ 25/4/1975 – 30/4/1975
 • Từ 26/4/1975 – 30/4/1975

 Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ 26/4 đến 30/4/1975. Trong chiến dịch này, quân ta đã tấn công vào sào huyệt cuối, buộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 4

Câu 4. Ai ngồi trên xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975?

 • Vũ Đăng Toàn
 • Ngô Sĩ Nguyên
 • Nguyễn Văn Tập
 • Cả 3 người trên

  Xe tăng 390, thuộc đại đội 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn xe tăng 203 nằm trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 2 với các thành viên: Vũ Đăng Toàn, Ngô Sĩ Nguyên, Nguyễn Văn Tập và Lê Văn Phượng.

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 5

Câu 5. Tổng thống nào của Việt Nam Cộng hòa đọc bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện?

 • Nguyễn Thiệu
 • Nguyễn Văn Hương
 • Dương Văn Minh
 • Lê Văn Hưng

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đã đọc bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 6

Câu 6. Tại thời điểm tuyên bố đầu hàng, Dương Văn Minh làm tổng thống được bao lâu?

 • Một năm
 • Một tháng
 • Một ngày
 • Hai ngày

Dương Văn Minh lên làm tổng thống từ ngày 28/4/1975, tức chỉ hai ngày trước khi đầu hàng chính quyền cách mạng.

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 7

Câu 7. Ai là người đã viết lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh?

 • Nguyễn Văn Thận
 • Bùi Văn Tùng
 •   Vũ Đình Toàn
 • Ngô Sĩ Nguyên

Đại tá Bùi Văn Tùng (quê Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là người viết lời đầu hàng cho Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh trong ngày 30/4/1975.

Ai viet tuyen bo dau hang cho Duong Van Minh ngay 30/4/1975 hinh anh 8

Câu 8. Lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh được đọc ở đâu?

 • Dinh Độc Lập
 • Đài Phát thanh Sài Gòn
 •  Phủ tổng thống
 • Tổng nha Cảnh sát

Lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh được đọc tại Đài Phát thanh Sài Gòn. Đây là đài tiếng nói của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5