Bài toán đếm ngược đêm giao thừa chào năm mới

Bài toán yêu cầu người giải sử dụng linh hoạt các phép tính để tạo ra phương trình có kết quả bằng 2019.

Bài toán như sau:

Hãy điền các phép tính vào dãy số dưới đây để tạo thành phương trình có giá trị bằng 2019.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 2019.

Bai toan dem nguoc dem giao thua chao nam moi hinh anh 1

Người giải có thể dùng các phép tính cơ bản bao gồm cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (/) cùng các dấu mở ngoặc, đóng ngoặc, số lượng không hạn chế.

Ví dụ, phép tính bạn tạo thành có thể là (10 - 9 + 8) x (7 - 6 - 5)/(4 + 3 + 2 + 1) = 2019. Đương nhiên, đây không phải câu trả lời đúng vì kết quả của nó không phù hợp quy tắc toán học.

Lưu ý, bài toán này có nhiều đáp án.

► Nguồn: news.zing.vn
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5