co-bien-ban-giao-nhan-tu-thi-van-khong-duoc-cap-giay-chung-tu-post930959