Đặc điểm cơ thể tiết lộ trí thông minh

Người gương mặt trái tim thường có khả năng sáng tạo, trong khi đó người mũi khoằm thường sở hữu trí óc nhanh nhạy, quyết đoán.
Ngoại cơ thể tiết lộ sự thông minh  Ngoại cơ thể tiết lộ sự thông minh

Lê Cầm (Theo Bright Side)

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5