Hai quy luật giải câu đố '1 tương đương 7 thì 5 bằng bao nhiêu'

Có ít nhất hai quy luật phù hợp câu đố xác định số tương đương 7 và cùng đưa ra một đáp án.

Câu đố như sau:

Hai quy luat giai cau do '1 tuong duong 7 thi 5 bang bao nhieu' hinh anh 1

Nếu 1 => 7; 2 => 14; 3 => 23; 4 => 34

5 tương đương bao nhiêu?

Bạn có thể trả lời câu hỏi trên trong vòng 15 giây không?

Đáp án:

Quy luật cho dãy số trên có thể là: Số bên trái nhân lần lượt với các số tự nhiên tăng dần, tính từ 5, rồi cộng thêm 2.

Như vậy, 1 => 1 x 5 + 2 = 7

2 => 2 x 6 + 2 = 14

3 => 3 x 7 + 2 = 23

4 => 4 x 8 + 2 = 34

5 => 5 x 9 + 2 = 47.

Đáp án cần tìm là 47.

Một quy luật khác cũng phù hợp và có vẻ đơn giản hơn. Đó là dãy số bên phải, số sau bằng số trước cộng với một số lẻ theo thứ tự tăng dần.

Như vậy, 1 => 7

2 => 7 + 7 = 14

3 => 14 + 9 = 23

4 => 23 + 11 = 34

Theo quy luật đó, ở dãy thứ 5, số cần được cộng thêm là 13.

5 => 34 + 13 = 47.

Liệu bạn có tìm ra quy luật nào khác phù hợp?

► Nguồn: news.zing.vn
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5