Nguồn: Báo xác minh

Hình ảnh gầy gò của IU trên sân khấu 'Bbibbi'

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, IU gầy đi trông thấy so với thời mới ra mắt.