Hút thuốc lá ảnh hưởng phổi thế nào?

Khi hút thuốc, bạn hít hỗn hợp 4.000 khí độc hại có thể làm thay đổi ADN của tế bào phế nang và ống phế quản gây ung thư phổi.
Thuốc lá ảnh hưởng đến phổi bằng cách nào?  Thuốc lá ảnh hưởng đến phổi bằng cách nào?

Lê Cầm (Theo AumSum)

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5