Lý do axit oxalic có thể tẩy gỉ sét

Phản ứng hóa học giữa axit oxalic và gỉ sét tạo ra một chất có thể hòa tan trong nước, giúp làm sạch kim loại.

Lý do axit oxalic có thể tẩy gỉ sét  Lý do axit oxalic có thể tẩy gỉ sét

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5