Lý do chúng ta vung tay khi đi bộ

Vung tay khi đi bộ là chuyển động tự nhiên, có thể là tàn dư tiến hóa, giúp chúng ta cân bằng chuyển động xoay của cơ thể.

Lý do chúng ta vung tay khi đi bộ  Lý do chúng ta vung tay khi đi bộ

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5