Lý do đồng chuyển màu xanh khi để lâu trong không khí

Đồng đổi màu sau một thời gian tiếp xúc với không khí là do quá trình oxy hóa tạo ra patina.

Lý do đồng chuyển màu xanh khi để lâu trong không khí  Lý do đồng chuyển màu xanh khi để lâu trong không khí

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5