Lý do giấy cũ ngả vàng

Giấy ngả vàng khi để lâu trong không khí là do cellulose và lignin, hai thành phần chủ yếu bên trong giấy, bị oxy hóa.

Lý do giấy cũ ngả vàng  Lý do giấy cũ ngả vàng

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5