Mazda3, Civic và Altis - cuộc đấu sedan giá hơn 900 triệu

So sánh 3 mẫu sedan phân khúc C với 3 phiên bản cao nhất.
Mazda3, Civic và Altis - cuộc đấu sedan giá hơn 900 triệu

Đồ họa Việt Chung

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5