Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
30.732.793 6.436 61.840

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
36.763.393 4.737 84.745

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Một mình dạo quanh hầm ngục
1.477.264 1.107 27.784

Một mình dạo quanh hầm ngục

Truyện tranh Hệ Thống Khoa Học Kỹ Thuật Đen Tối Của Học Bá
6.925.826 1.629 36.195

Hệ Thống Khoa Học Kỹ Thuật Đen Tối Của Học Bá

Truyện tranh Vợ yêu cưới trước sủng sau
14.813.134 11.399 90.096

Vợ yêu cưới trước sủng sau

Truyện tranh Senryuu Shoujo
335.654 367 4.718

Senryuu Shoujo

Truyện tranh Yofukashi no Uta
260.105 176 5.778

Yofukashi no Uta

Truyện tranh Sủng Hôn Lai Tập
2.610.872 1.122 28.014

Sủng Hôn Lai Tập

Truyện tranh Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian
184.205 178 7.456

Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
669.398 529 9.984

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Bí Mật Sâu Sắc Nhất Của Tôi
115.459 157 2.344

Bí Mật Sâu Sắc Nhất Của Tôi

Truyện tranh Shounen no Abyss
201.673 309 2.870

Shounen no Abyss

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
2.955.354 721 26.345

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Colette wa Shinu Koto ni Shita
1.162.192 546 7.217

Colette wa Shinu Koto ni Shita

Truyện tranh Nguyên Long
10.934.895 1.574 50.400

Nguyên Long

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
9.310.057 2.139 51.088

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
2.991.128 1.894 37.156

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
4.320.213 483 24.583

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
47.135.536 34.623 208.379

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Hắc Uyên Lê Minh Thời
35.538 28 1.710

Hắc Uyên Lê Minh Thời

Truyện tranh Tiến Độ Chia Tay 99%
248.107 179 9.231

Tiến Độ Chia Tay 99%

Truyện tranh Đóa Hoa Chớm Nở
1.805.562 2.179 23.474

Đóa Hoa Chớm Nở

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
99.868.642 21.403 192.951

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Hoạn Phi Hoàn Triều
4.097.515 2.621 35.937

Hoạn Phi Hoàn Triều

Truyện tranh Địa Ngục Thần Y
3.494.222 282 10.194

Địa Ngục Thần Y

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
14.016.685 23.716 103.658

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
2.634.366 4.214 41.451

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Đầy Đất
564.717 71 5.571

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Đầy Đất

Truyện tranh Học Viện Cao Thủ
9.915.744 1.112 27.518

Học Viện Cao Thủ

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
38.528.848 15.129 114.572

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
99.545.240 16.004 154.623

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
17.587.092 2.182 51.571

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Thâm Dạ Thư Ốc
5.938.525 586 20.170

Thâm Dạ Thư Ốc

Truyện tranh Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn
660.917 233 14.277

Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn

Truyện tranh Võ Thần Đương Thế
4.499 8 514

Võ Thần Đương Thế

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
2.429.187 911 16.249

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Bình luận mới