Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Từng làm vua, hoàng hậu rồi công chúa nước Việt, bà là người phụ nữ có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 1

Câu 1: Người phụ nữ nào từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt?

 • Phạm Thị Uyển
 • Lý Thiên Hinh
 • Lý Thị Hinh
 • Lý Phật Mã

Theo sách "Đại Việt sử ký toàn thư", Lý Thiên Hinh (Lý Phật Kim) tức Lý Chiêu Hoàng là phụ nữ có số phận lạ lùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bà từng làm vua nhà Lý, sau khi nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh lại làm hoàng hậu nhà Trần, cuối cùng bị giáng xuống là công chúa.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 2

Câu 2: Người phụ nữ nào từng làm hoàng hậu của 2 triều đại phong kiến Việt Nam?

 • Dương Vân Nga
 • Trần Thị Dung
 • Lê Ngọc Bình
 • Cả 3 người trên

Theo sách "Kể chuyện chốn hậu cung", Dương Vân Nga là phụ nữ duy nhất từng làm hoàng hậu của 2 triều đại phong kiến Việt Nam là nhà Đinh và nhà Tiền Lê.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 3

Câu 3: Ai từ hoàng hậu triều Lý trở thành quốc mẫu triều Trần?

 • Trần Huyền Trân
 • Trần Thị Dung
 • Lê Thị Phất Kim
 • Lê Thị Phất Dung

Trần Thị Dung là phụ nữ duy nhất từng làm hoàng hậu của triều Lý và quốc mẫu nhà Trần. Trước năm 1225, bà là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông. Sau khi nhà Lý sụp đổ, Lý Huệ Tông qua đời, bà lấy Trần Thủ Độ, được vua Trần phong là Linh từ quốc mẫu.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 4

Câu 4: Đan Gia hoàng hậu là vợ vua nào?

 • Ngô Quyền
 • Đinh Tiên Hoàng
 • Trần Thái Tông
 • Lý Thái Tông

Theo sách "Kể chuyện chốn hậu cung", nhà Đinh là triều đại phong kiến đầu tiên sau thời Bắc thuộc tấn phong hoàng hậu. Theo chính sử, vua Đinh Tiên Hoàng có 5 hoàng hậu: Đan Gia Hoàng hậu, Trinh Minh Hoàng hậu, Kiểu Quốc Hoàng hậu, Cồ Quốc Hoàng hậu, Ca Ông Hoàng hậu.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 5

Câu 5: Vị vua có nhiều hoàng hậu nhất lịch sử phong kiến Việt Nam?

 • Đinh Tiên Hoàng
 • Lê Đại Hành
 • Lý Công Uẩn
 • Lý Huệ Tông

Vua Đinh Tiên Hoàng có 5 hoàng hậu, vua Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu, trong khi đó, vua Lý Thái Tổ có tổng cộng 9 hoàng hậu. Lý Thái Tổ chính là vị vua có nhiều hoàng hậu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 6

Câu 6. Triều đại nào mỗi vua có nhiều hoàng hậu?

 • Đinh
 • Cả 3 triều đại trên

Theo các tài liệu chính sử, Đinh, Lê, Lý là 3 triều đại mà mỗi vua thường tấn phong nhiều hoàng hậu. Từ thời Trần trở về sau, mỗi vua chỉ phong duy nhất một hoàng hậu, hoặc không phong ai.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 7

Câu 7. Ai là nữ hoàng cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam?

 • Tống Thị Lan
 • Phạm Thị Hằng
 • Nguyễn Hữu Lan
 • Nguyễn Hữu Thị Lan

Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại chính là nữ hoàng cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.

Nguoi phu nu tung lam vua, hoang hau, cong chua nuoc Viet hinh anh 8

Câu 8. Vua nào không phong hoàng hậu?

 • Minh Mạng
 • Thiệu Trị
 • Tự Đức
 • Cả 3 người trên

Cả 3 vị vua trên đều không phong hoàng hậu. Khác với các triều đại quân chủ khác, nhà Nguyễn chủ trương không phong hoàng hậu. Trong số 13 đời vua của triều đại này chỉ có 2 vua phong hoàng hậu là vua đầu triều Gia Long và vua cuối cùng Bảo Đại.


Từ chối mâm vàng và chuyện 8 vị quan nổi tiếng thanh liêm

Từ chối cả mâm vàng hối lộ, đòi chặt chân người xin chức tước, khiến đạo tặc cũng phải nể phục là giai thoại về những vị quan nổi tiếng thanh liêm trong lịch sử.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5