Nguồn: Báo xác minh

Những cải tiến trên camera Galaxy S9 đáng giá thế nào?

Những cải tiến trên camera của Galaxy S9 tạo nên chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều so với ảnh chụp từ các camera phone khác, từ đó tạo nên sự khác biệt cho thiết bị này.