Nguồn: Báo xác minh

Paul Ryan được tái đề cử làm chủ tịch Hạ viện Mỹ

Với sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Paul Ryan tiếp tục được đảng Cộng hòa đề cử giữ chức chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ tới.