Quốc hiệu nào của nước ta tồn tại hơn 700 năm?

Đến nay, đây là quốc hiệu tồn tại lâu nhất trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 1

Câu 1. Quốc hiệu nào của nước ta tồn tại hơn 700 năm?

 • Âu Lạc
 • Đại Cồ Việt
 • Đại Việt
 • Đại Nam

Theo các tư liệu lịch sử, tính tới nay, Đại Việt là quốc hiệu tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Quốc hiệu này ra đời vào năm 1054 dưới thời Lý, tồn tại đến năm 1804 dưới thời nhà Nguyễn. Trừ khoảng thời gian nhà Hồ đổi quốc hiệu thành Đại Ngu (1400-1407) và bị nhà Minh đô hộ (1407-1427), quốc hiệu Đại Việt tồn tại trong 723 năm.

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 2

Câu 2. Vị vua nào đã đặt tên quốc hiệu nước ta là Đại Việt?

 • Lý Thái Tông
 • Lý Thánh Tông
 • Lý Nhân Tông
 • Lý Anh Tông

Quốc hiệu Đại Việt lần đầu xuất hiện dưới thời vua Lý Thánh Tông. Ông là vị vua thứ ba của triều Lý, sau vua Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông. Sau khi lên ngôi năm 1054, Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt. Ông trị vì đất nước trong 18 năm, đến năm 1072.

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 3

Câu 3. Vị vua nào có thời gian trị vì quốc gia Đại Việt lâu nhất?

 • Lý Nhân Tông
 • Trần Nhân Tông
 • Lê Thánh Tông
 • Lê Hiển Tông

Với thời gian trị vì lên tới 55 năm (1072-1128), Lý Nhân Tông là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, xếp thứ 2 là vua Lê Thánh Tông của nhà Hậu Lê với thời gian trị vì 38 năm (1460-1497).

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 4

Câu 4. Dưới thời Đại Việt, lần đầu tiên nước ta tổ chức kỳ thi tuyển chọn người tài vào năm nào?

 • 1070
 • 1072
 • 1075
 • 1076

Đại Việt cũng chính là quốc gia đã đặt nền móng cho giáo dục nước nhà. Năm 1075, thời vua Lý Nhân Tông, lần đầu tiên trong lịch sử, nhà Lý cho mở kỳ thi Minh kinh bác học và Nho học tam trường. Một năm sau, nhà Lý tiếp tục cho xây dựng trường Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu, nền giáo dục, khoa cử nước ta bắt đầu từ đó.

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 5

Câu 5. Kinh đô cuối cùng của Đại Việt được đặt ở đâu?

 • Thăng Long
 • Đông Quan
 • Thiên Trường
 • Phú Xuân

Trong 723 năm tồn tại của mình, quốc gia Đại Việt có hai kinh đô gồm kinh đô Thăng Long từ năm 1054 đến năm 1788 và kinh đô Phú Xuân (Huế) dưới thời Tây Sơn và thời Nguyễn từ năm 1788 đến năm 1804.

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 6

Câu 6. Triều đại phong kiến nào trị vì Đại Việt trong khoảng thời gian lâu nhất?

 • Trần
 • Hậu Lê
 • Nguyễn

Nắm quyền trị vì đất nước trong 360 năm (1428-1788), Hậu Lê chính là triều đại phong kiến trị vì Đại Việt lâu nhất, tiếp theo là nhà Trần với 175 năm, nhà Lý 171 năm.

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 7

Câu 7. Dưới thời vị vua nào, chế độ phong kiến Đại Việt phát triển đến đỉnh cao?

 • Lý Nhân Tông
 • Trần Nhân Tông
 • Lê Thánh Tông
 • Lê Nhân Tông

Lê Thánh Tông (1442-1497) là vị vua thứ 5 của nhà Hậu Lê. Trị vì Đại Việt trong hơn 37 năm, với tài kinh bang tế thế xuất sắc của mình, ông đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh trên nhiều lĩnh vực, chế độ phong kiến Việt Nam dưới thời ông cũng đạt đến đỉnh cao. Ông được đánh giá là vị vua vĩ đại nhất trong sử Việt.

Quoc hieu nao cua nuoc ta ton tai hon 700 nam? hinh anh 8

Câu 8. Quốc gia Đại Việt từng đánh bại quân xâm lược nào?

 • Tống
 • Mông - Nguyên
 • Minh - Thanh
 • Tất cả các triều đại trên

Có thời gian tồn tại lâu nhất, Đại Việt cũng là quốc gia phong kiến hùng mạnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong 723 năm tồn tại, Đại Việt đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Tống (1075-1077), Mông Nguyên (1258, 1285, 1287-1288), nhà Minh (1416-1427), nhà Thanh (1789), cùng nhiều lần đánh bại quân Chiêm Thành, Ai Lao, Xiêm La quấy nhiễu biên thùy.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5