Quy tắc 2-2-4 trong việc bảo quản thức ăn thừa

Thức ăn thừa nên được làm lạnh trong hai giờ đầu, không để dày quá 2 inch và chỉ nên sử dụng trong 4 ngày.

Quy tắc 2-2-4 trong bảo quản thức ăn thừa  Quy tắc 2-2-4 trong bảo quản thức ăn thừa

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5