Sứ quân một tai nổi tiếng trong sử Việt là ai?

Trong số 12 sứ quân, một người rất đặc biệt. Ông chỉ có một tai, được gọi là &ldquoĐộc nhĩ đại vương&rdquo.
Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 1

Câu 1. Giai đoạn 12 sứ quân tranh hùng diễn ra sau khi vua nào qua đời?

 • Ngô Quyền
 • Đinh Bộ Lĩnh
 • Lê Hoàn
 • Lê Long Đĩnh

Thập nhị sứ quân chi loạn là sự kiện lịch sử nổ ra sau khi Ngô Quyền (Ngô Vương) qua đời. Trong giai đoạn dài, các sứ quân tranh giành quyền làm chủ nước ta, mỗi người cát cứ một phương.

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 2

Câu 2: Sau khi Ngô Quyền qua đời, người con nào của ông lên làm vua?

 • Ngô Xương Văn
 • Ngô Xương Ngập
 • Ngô Xương Xí
 • Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập

Sau khi Ngô Quyền qua đời, cả 2 con trai của ông là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập cùng làm vua trị vì đất nước (Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương). Đây là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phong kiến nước ta, cùng lúc có 2 vua trị vì một triều đại.

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 3

Câu 3. Ai cướp ngôi nhà Ngô sau khi Ngô Quyền qua đời?

 • Dương Tam Kha
 • Kiều Công Hãn 
 • Kiều Công Tiễn
 • Nguyễn Khoan

Năm 944, Ngô Quyền mất, các con còn nhỏ, lợi dụng cơ hội, Dương Tam Kha (con trai Dương Đình Nghệ) đã cướp ngôi nhà Ngô, tự xưng làm Dương Bình Vương, dẫn tới sự cát cứ của các sứ quân. 

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 4

Câu 4. Ai là sứ quân một tai nổi tiếng trong giai đoạn này?

 • Phạm Bạch Hổ
 • Nguyễn Khoan
 • Nguyễn Siêu
 • Đỗ Cảnh Thạc

Trong số các sứ quân thời kỳ này, Đỗ Cảnh Thạc (912-967) là sứ quân nổi tiếng với đặc điểm nổi bật là ông chỉ có một tai (tức Độc nhĩ đại vương). Ông vốn là bộ tướng cũ của Ngô Quyền.

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 5

Câu 5. Vì sao Đỗ Cảnh Thạc chỉ có một tai?

 • Dị tật từ nhỏ
 • Bị chém trên chiến trận
 • Bị trúng tên độc
 • Do đánh nhau với giặc

 Theo cuốn Tướng quân Đỗ Cảnh Thạc - danh nhân Việt Nam thế kỷ X , "một hôm giặc vào bắt lợn của nhà, ông xông ra giằng lợn lại bị chúng đánh đập. Cáu tiết, ông giằng chiếc đòn khiêng lợn đánh túi bụi, vì thế mà bị chúng quây bắt, trói lên cây và xẻo mất một bên tai. Sau việc này, lòng căm thù sôi sục, ông quyết tìm thầy học võ".

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 6

Câu 6. Trong số các sứ quân, ai là cháu của Ngô Quyền?

 • Ngô Xương Xí
 • Ngô Nhật Khánh
 • Trần Lãm
 • Lã Đường

Trong số các sứ quân thời kỳ này, Ngô Xương Xí là con trai của Ngô Xương Ngập, cháu nội của Ngô Quyền.

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 7

Câu 7. Ai đã đánh bại 12 sứ quân, thống nhất đất nước?

 • Nguyễn Khoan
 • Đinh Bộ Lĩnh
 • Kiều Thuận
 • Ngô Nhật Khánh

Loạn 12 sứ quân đã khiến nước ta bị chia cắt, với sự tồn tại của nhiều thế lực phong kiến cát cứ. Về sau, Đinh Bộ Lĩnh đánh bại cả 12 sứ quân để thống nhất đất nước.

Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 8

Câu 8. Đinh Bộ Lĩnh xuất thân là bộ tướng của sứ quân nào?

 • Nguyễn Khoan
 • Nguyễn Khoái
 • Ngô Nhật Khánh
 • Trần Minh Công

Đinh Bộ Lĩnh là con trai của thứ sử Hoan Châu Đinh Công Trứ. Trong giai đoạn đầu, ông là bộ tướng của sứ quân Trần Minh Công (Trần Lãm).


Su quan mot tai noi tieng trong su Viet la ai? hinh anh 9

Câu 9. Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng tất cả sứ quân, thống nhất đất nước vào năm nào?

 • 960
 • 965
 • 968
 • 981

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đã đánh bại và chiêu hàng được toàn bộ 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Ông lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, trở thành hoàng đế đầu tiên của nước ta sau thời Bắc thuộc.


Đèo nào ở nước ta được xem là nơi tiếp giáp giữa trời và đất?

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, nước ta có rất nhiều cung đèo hiểm trở, nhưng nổi tiếng xinh đẹp, kỳ vĩ.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5