Tại sao nghe tiếng động mạnh con người lại chớp mắt?

Chớp mắt khi nghe âm thanh lớn đột ngột là cơ chế bảo vệ tự nhiên của chúng ta được hình thành trong quá trình tiến hóa.

Lý do chúng ta chớp mắt khi nghe tiếng động mạnh  Lý do chúng ta chớp mắt khi nghe tiếng động mạnh

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5