Thảm cảnh nếu nitơ biến mất trên Trái Đất

Nitơ là thành phần thiết yếu trong khí quyển, ADN, ARN và chất diệp lục, nên về cơ bản, sự sống sẽ không tồn tại nếu thiếu nitơ.

Thảm cảnh nếu nitơ biến mất trên Trái Đất  Thảm cảnh nếu nitơ biến mất trên Trái Đất

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5