Thay đổi trong cơ thể khiến chúng ta lùn đi khi về già

Quá trình lão hóa thường gây gù lưng, xẹp đĩa đệm và làm mất khối lượng cơ bắp, khiến chúng ta trông lùn đi.

Thay đổi trong cơ thể khiến chúng ta lùn đi khi về già  Thay đổi trong cơ thể khiến chúng ta lùn đi khi về già

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5