Thử nghiệm tử cung nhân tạo tại Hà Lan

Hà LanNhóm nhà khoa đang nghiên cứu thử nghiệm dạng tử cung nhân tạo với môi trường giống như bụng mẹ để nuôi sống trẻ sinh non.
Tử cung nhân tạo cứu trẻ sinh non  Tử cung nhân tạo cứu trẻ sinh non

Lê Cầm (Theo BBC News)

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5