Tiến trình thức ăn tiêu hóa trong cơ thể

Miệng, tuyến nước bọt, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già... phối hợp để tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn, loại bỏ chất thải.
Quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày  Quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày

Lê Cầm (Theo Bright Side)

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5