Trận đánh không tên giặc nào chạy thoát, 6 tướng địch phải tự tử

Đây là trận đánh diễn ra năm 1427. Theo sử sách ghi nhận, trong trận này, không một tên giặc nào chạy thoát.
Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 1

Câu 1: Trận đánh nào sau đây không có tên giặc nào chạy thoát?

 • Trận Bạch Đằng (938)
 • Trận Chi Lăng (1427)
 • Trận Xương Giang (1427)
 • Trận Ngọc Hồi – Đống Đa (1789)

Trận Xương Giang (1427) giữa nghĩa quân Lam Sơn và đội quân xâm lược nhà Minh là một trong những trận đánh quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo sách "Việt sử tiêu án", trong trận đánh này, không có bất kỳ tên lính xâm lược nào chạy thoát.

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 2

Câu 2: Trận đánh này diễn ra ở đâu?

 • Lạng Sơn
 • Bắc Giang
 • Bắc Ninh
 • Thanh Hóa

Trận Xương Giang diễn ra tại thành Xương Giang, thuộc địa phận các thôn Nam Giang, Đông Giang thuộc xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang hiện nay.

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 3

Câu 3: Danh tướng Lam Sơn nào từng tham gia chỉ huy trận đánh này?

 • Lê Sát
 • Lê Thụ
 • Nguyễn Lý
 • Cả 3 người trên

Theo sách "Lam Sơn thực lục", trận đánh thành Xương Giang có sự tham gia của những danh tướng của nghĩa quân Lam Sơn như Lê Sát, Lê Thụ, Nguyễn Lý, Trần Nguyên Hãn, Lê Lãnh.

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 4

Câu 4. Viên tướng nhà Minh tham gia trận đánh này?

 • Cố Phúc
 • Liễu Thăng
 • Vương Thông
 • Cả 3 người trên

Các tướng nhà Minh trấn giữ thành Xương Giang là Kim Dận, Lý Nhậm, Mã Trí, Lưu Nhuận, Lưu Tử Phụ và Cố Phúc. Trong đó, Lý Nhậm là viên tướng mới đến nhậm chức tại đây. Các tướng Minh rất chú trọng việc giữ thành làm điểm tựa trên đường rút lui, cho viện binh tiến sang.

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 5

Câu 5: Viên tướng nào tự tử trong trận đánh thành Xương Giang?

 • Cố Phúc
 • Mã Trí
 • Lưu Thuận
 • Cả 3 người trên

Sau 9 tháng tấn công liên tục, trải qua nhiều trận kịch chiến, nghĩa quân Lam Sơn cuối cùng cũng hạ được thành. 6 viên tướng nhà Minh gồm Lý Nhậm, Kim Dận, Cố Phúc, Mã Trí, Lưu Thuận, Lưu Tử Phụ đều phải tự tử. Số quân Minh trong thành bị tiêu diệt và đầu hàng, không một tên giặc nào chạy thoát.

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 6

Câu 6: Chiến thắng Xương Giang có ý nghĩa như thế nào với nghĩa quân Lam Sơn?

 • Khiến quân Minh mất ý chí chiến đấu
 • Góp phần tiêu diệt viện binh địch
 • Thúc đẩy thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn
 • Cả 3 ý nghĩa trên

Việc hạ thành Xương Giang góp phần đẩy nhanh hơn quá trình tiêu diệt cánh quân viện binh của Liễu Thăng - Thôi Tụ, làm tan rã ý chí chiến đấu của cánh quân viện binh của Mộc Thạnh; ý chí kháng cự của 100.000 quân Minh của Vương Thông ở thành Đông Quan. Chiến thắng Xương Giang góp phần đẩy nhanh thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 7

Câu 7: Trận đánh cuối cùng trong khởi nghĩa Lam Sơn?

 • Trận Bồ Đằng
 • Trận Chi Lăng
 • Trận Đông Quan
 • Trận Mã Yên

Trận đánh cuối cùng trong khởi nghĩa Lam Sơn là vây thành Đông Quan (1427). Trong chiến dịch này, 100.000 quân Minh do Tổng binh Vương Thông cầm đầu bị vây chặt ở thành Đông Quan (thành Thăng Long). Cuối cùng, chúng phải đầu hàng, rút quân về nước, chiến tranh kết thúc. 

Tran danh khong ten giac nao chay thoat, 6 tuong dich phai tu tu hinh anh 8

Câu 8: Ai từng tham gia trận đánh vây thành Đông Quan?

 • Trần Nguyên Hãn
 • Đinh Lễ
 • Lê Lợi
 • Cả 3 người trên

Theo sách "Lam Sơn thực lục", đêm 22/11/1426, chiến dịch lấy thành Đông Quan được mở đầu bằng trận tập kích 3 mặt thành. Mặt phía Đông do Trần Nguyên Hãn chỉ huy, mặt phía Tây do Đinh Lễ chỉ huy, mặt phía Nam do Lê Lợi đích thân chỉ huy quân chủ lực tấn công. Sau cuộc tập kích này, mọi doanh trại đóng ngoài Đông Quan của quân Minh đều bị phá vỡ, tàn quân địch phải rút chạy vào thành cố thủ. Trong thế đường cùng, Vương Thông đầu hàng. Sau khi lên ngôi, Lê Lợi đã cho đổi thành Đông Quan thành Đông Kinh.

Hoàng đế không ngai vĩ đại chết bởi 23 nhát dao đau đớn

Ông được suy tôn là hoàng đế không ngai vĩ đại trong lịch sử thế giới. Cuối đời, ông phải đón nhận bi kịch, chết trong đau đớn.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5