Trận đánh lớn nào năm 1427 không một tên giặc chạy thoát?

Hoàng tử bị giết tại trận, chủ tướng thắt cổ tự vẫn, quân lính tháo chạy là cái giá mà những kẻ xâm lược nước ta phải trả.
Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 1

Câu 1. Triều đại phong kiến phương Bắc đầu tiên đem quân xâm lược nước ta?

 • Thương
 • Tần
 • Hán
 • Nam Hán

 Nhà Tần là triều đại phong kiến đầu tiên của Trung Quốc đem quân xâm lược nước ta từ năm 218-208 TCN, cuối cùng đã bị đánh bại.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 2

Câu 2. Viên chủ tướng đầu tiên của giặc bỏ mạng khi đem quân xâm lược nước ta?

 • Đồ Thư
 • Hoằng Tháo
 • Hầu Nhân Bảo
 • Liễu Thăng

Sách Hoài Nam Tử của Nguỵ Nguyên thời Hán chép rằng tướng Đồ Thư của nhà Tần là viên tướng đầu tiên bị giết chết khi mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta.

 

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 3

Câu 3. Trận đánh vào thành nào của Hai Bà Trưng khiến thái thú Tô Định phải cắt tóc, cạo râu, vứt bỏ ấn tín chạy về Trung Quốc?

 • Tây Vu
 • Luy Lâu
 • Mê Linh
 • Cổ Loa

Năm 40, Hai Bà Trưng tấn công Luy Lâu (Bắc Ninh), thái thú Tô Định phải cắt tóc, cạo râu, vứt bỏ ấn tín chạy về Trung Quốc.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 4

Câu 4: Trận đánh nào từng khiến hoàng tử của một triều đại phong kiến Trung Quốc bỏ mạng?

 • Bạch Đằng
 • Đông Bộ Đầu
 • Chương Dương
 • Sông Như Nguyệt

Trận Bạch Đằng (938) do Ngô Quyền chỉ huy đã giết chết Lưu Hoằng Tháo con vua Nam Hán - Lưu Nghiễm.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 5

Câu 5. Trận đánh lớn nào không còn tên giặc chạy thoát?

 • Trận Chi Lăng
 • Trận Xương Giang
 • Trận Bồ Đằng
 • Trận Mã Yên

Theo sách Việt sử tiêu tán, trận Xương Giang năm năm 1427, quân Minh đại bại, Thôi Tụ, Hoàng Phúc và hơn 3 vạn người bị bắt sống. Những kẻ chạy trốn đều bị bắt, không sót một ai trong khoảng 5 ngày.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 6

Câu 6. Chiến thắng nào khiến tướng giặc phải cắt cầu phao trên sông Hồng khi chạy về Trung Quốc khiến quân giặc chết đuối vô kể?

 • Chiến thắng Bạch Đằng (981)
 • Trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789)
 • Chiến thắng trên sông Như Nguyệt (1077)
 • Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)

Theo sách Thánh vũ ký của nhà Thanh, trong trận đánh tết Kỷ Dậu 1789, "Sĩ Nghị (Tôn Sĩ Nghị) chạy trốn qua được bờ bắc sông Phú Lương (sông Hồng), liền cắt đứt cầu phao khiến các đạo quân của Hứa Thế Hanh và Trương Triều Long bị bỏ lại ở bờ nam. Hơn một vạn người vừa tướng vừa quân xô nhau nhảy xuống sông để bơi sang bờ bắc và đều bị chết đuối cả".

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 7  

Câu 7. Trận đánh nào khiến quân giặc sợ quân ta như sợ hổ?

 • Trận Bạch Đằng (938)
 • Trận Bạch Đằng (1288)
 • Trận Rạch Gầm - Xoài Mút
 • Trận Ngọc Hồi - Đống Đa

Theo sử nhà Nguyễn, sau khi bị đánh bại ở trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785), quân Xiêm (Thái Lân) ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng sợ Nguyễn Huệ như sợ hổ.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 8

Câu 8. Trận đánh nào từng khiến tướng giặc Sầm Nghi Đống phải tự vẫn?

 • Đồn Khương Thượng
 • Đồn Ngọc Hồi
 • Đồn Gián Khẩu
 • Đồn Hà Hồi

Theo sử nhà Thanh, trận đánh đồn Khương Thượng, quân Thanh chết rất nhiều, tan vỡ bỏ chạy. Sầm Nghi Đống thấy không thể giữ được đồn bèn tự sát trên đài chỉ huy ở Loa Sơn.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 9

Câu 9. Bao nhiêu tên giặc trong số 29 vạn quân Thanh chạy thoát sau thảm bại năm 1789?

 • Không còn tên nào
 • Còn một tên
 • Khoảng 50 tên
 • Khoảng 100 tên

Theo giáo sĩ De la Bissachere ở Việt Nam, khi đó, số quân Thanh kịp theo Tôn Sĩ Nghị qua bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người.

Tran danh lon nao nam 1427 khong mot ten giac chay thoat? hinh anh 10

Câu 10. Trận đánh lớn cuối cùng giữa quân ta với giặc xâm lược phương Bắc trong thời phong kiến?

 • Đồn Hà Hồi
 • Đồn Gián Khẩu
 • Đồn Khương Thượng
 • Trận đánh đồn Ngọc Hồi

Trận đánh đồn Ngọc Hồi sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789 là trận đánh cuối cùng giữa quân ta với phong kiến phương Bắc. Sau trận này, nhà Thanh phải bỏ hẳn âm mưu xâm lược nước ta.

> Chủ đề: Những võ sư nổi tiếng trong lịch sử
► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5