Trương Phi trong chính sử khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' như thế nào?

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Trương Phi là hổ tướng rất nóng nảy, không có nhiều mưu hay kế giỏi. Nhưng theo các tài liệu chính sử, nhân vật này có nhiều khác biệt.
Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 1

Câu 1: Trương Phi trong chính sử được xem là người có biệt tài….?

 • Nấu ăn
 • Bắn cung
 • Họa thơ
 • Vẽ tranh

Theo ghi chép trong tài liệu lịch sử "Tam Quốc Chí" của tác giả Trần Thọ (233-297), người sống gần cùng thời miêu tả Trương Phi là người viết chữ rất đẹp, vẽ tranh giỏi, đặc biệt là tranh vẽ mỹ nhân.

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 2

Câu 2: Trương Phi sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thế nào?

 • Giàu có
 • Nghèo khổ
 • Thương gia
 • Quan lại

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, Trương Phi (167-221) có tên tự là Ích Đức, thường được gọi là Dực Đức. Ông sinh ra trong gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học cả võ nghệ lẫn văn chương.

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 3

Câu 3: Vũ khí của Trương Phi dùng trên chiến trận?

 • Phương thiên họa kích
 • Bát xà mâu
 • Song thần côn
 • Song thiết kích

Theo "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Trương Phi là em út trong 3 anh em kết nghĩa gồm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Cùng với Quan Vũ, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu, ông là một trong 'ngũ hổ tướng' của nhà Thục. Vũ khí chuyên dụng của Trương Phi là cây bát xà mâu.

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 4

Câu 4: Trương Phi cưỡi ngựa chiến gì khi xung trận?

 • Xích thố mã
 • Ô vân đạp tuyết
 • Hãn huyết bào mã
 • Bạch mã

Con ngựa Trương Phi thường cưỡi theo mô tả trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" có tên Ô vân đạp tuyết. Dù không nổi tiếng bằng ngựa Xích thố của Quan Vũ, Ô vân đạp tuyết của Trương Phi cũng là con ngựa chiến rất giỏi.

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 5

Câu 5: Dũng tướng nào từng bị Trương Phi thu phục?

 • Mã Siêu
 • Hoàng Trung
 • Nghiêm Nhan
 • Hứa Chử

Khác với "Tam Quốc Diễn Nghĩa", theo "Tam Quốc Chí", Trương Phi không phải là người hữu dũng vô mưu. Ông không chỉ có võ công cao cường, còn giỏi mưu kế, từng dùng cây buộc vào đuôi ngựa cho phóng nước đại, bụi bay mù mịt để đánh lừa quân Tào, hay dùng kế thu phục lão tướng Nghiêm Nhan về cho nhà Thục. Hành động thu phục Nghiêm Nhan chứng tỏ Trương Phi là tướng giỏi cả võ nghệ, mưu kế, biết lợi dụng lòng người. 

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 6

Câu 6: Trương Phi từng giao chiến với danh tướng nào sau đây?

 • Lã Bố
 • Mã Siêu
 • Trương Cáp
 • Cả 3 người trên

Theo "Tam Quốc Diễn Nghĩa", với bát xà mâu trong tay, Trương Phi đã tung hoành khắp các chiến địa nổi tiếng nhất thời Tam Quốc. Ông từng đánh nhau với những chiến tướng xuất sắc nhất bấy giờ như Lã Bố, Mã Siêu, Trương Cáp, Nghiêm Nhan.

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 7

Câu 7: Viên tướng của Tào sợ Trương Phi đến vỡ mật mà chết?

 • Hạ Hầu Đôn
 • Hạ Hầu Kiệt
 • Hạ Hầu Quán
 • Hà Hầu Anh

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", La Quán Trung miêu tả Trương Phi từng hét lên 3 tiếng khiến cầu Trường Bản gãy đổ, quân Tào khiếp vía, tướng Hạ Hầu Kiệt sợ đến vỡ mật mà chết.

Truong Phi trong chinh su khac xa 'Tam Quoc Dien Nghia' nhu the nao? hinh anh 8

Câu 8. Trương Phi bị tướng nào của mình giết chết?

 • Phạm Cương
 • Trương Đạt
 • Hạ Hầu Bá
 • Cả A và B

Theo chính sử "Tam Quốc Chí" cùng một số tài liệu khác, điểm yếu của Trương Phi là việc ông thường coi thường, đánh đập quân lính mỗi khi nóng giận. Sở đoản này về sau làm hại Trương Phi. Ông bị 2 thuộc cấp là Phạm Cương và Trương Đạt giết chết, mang thủ cấp dâng cho quân Ngô. Đây là điểm đồng nhất giữa chính sử "Tam Quốc Chí" và tác phẩm văn học "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Hòn đảo có nhiều cá sấu hung dữ ở đất nước đàn ông mặc váy

Đây được đánh giá là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới, có rất nhiều cá sấu hung dữ sinh sống.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5