Vai trò của 5 loại bạch cầu trong cơ thể

Các tế bào bạch cầu đóng vai trò rất quan trọng trong hệ miễn dịch khi giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bệnh tật và nhiễm trùng.

Vai trò của 5 loại bạch cầu trong cơ thể  Vai trò của 5 loại bạch cầu trong cơ thể

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5