Vì sao niềng răng mất nhiều thời gian?

Quá trình niềng răng cần thời gian dài để tăng áp lực liên tục lên răng trong ngưỡng có thể chịu được, giúp răng dịch chuyển đúng vị trí.
Vì sao niềng răng mất nhiều thời gian?  Vì sao niềng răng mất nhiều thời gian?

Lê Cầm (Theo Bright Side)

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5