Bò tót cố trèo lên cửa sổ tấn công người xem

Tại lễ hội ở Milagro, Tây Ban Nha, một con bò tót đã cố gắng phi thân qua ô cửa sổ nơi có người đang đứng xem để tấn công.

Nguồn: Báo xác minh