Kính thiên văn khổng lồ được làm từ chiếc gương 20 tấn

Các nhà khoa học đang tạo chiếc gương khổng lồ nặng tới 20 tấn để phục vụ cho đài thiên văn lớn nhất thế giới.

Nguồn: Báo xác minh