Messi làm ngơ MC ở gala The Best

Siêu sao người Argentina lạnh lùng đi qua 2 MC mà không đứng lại giao lưu trước gala The Best 2019.

Nguồn: Báo xác minh