Nhiều tranh cãi quanh việc nên hay không nên mua iPhone 11?

Nhiều người cho rằng việc mua chiếc iPhone 11 vừa mới ra là không nên, bởi vì sản phẩm này chưa thực sự đột phá hay những sản phẩm đời trước vẫn còn hoạt động tốt.

Nguồn: Báo xác minh