Thanh kiếm mang biểu tượng vô giá của tín đồ Cơ Đốc giáo

Theo Kinh Thánh, thanh kiếm Holy Lance rất giống với loại vũ khí mà binh sĩ La Mã đã dùng để đâm vào ngực chúa Jesus. Nó thực sự là hiện vật vô giá của Cơ Đốc giáo.

Nguồn: Báo xác minh