Nóng Mới25 Video Đề xuất

Thiên thạch cổ xưa hơn Trái Đất, chứa bụi sao có niên đại 7 tỷ năm

Các nhà khoa học xác định một thiên thạch cổ đại rơi xuống Trái Đất cách đây nửa thế kỷ chứa bụi sao được cho là vật liệu lâu đời nhất, có niên đại khoảng 7 tỷ năm.
✎ Cách đây 7 ngày

Travel Beauty Bag and Checklist

✎ Cách đây 7 ngày

Hear Me Lord / George Harrison

✎ Cách đây 7 ngày

譚杏藍 Hana Tam - 戀愛淚眼妝

✎ Cách đây 7 ngày

380 vs 9mm vs car!

✎ Cách đây 7 ngày

Interlocking Heart Card

✎ Cách đây 7 ngày

Porta Livros RECICLÁVEL

✎ Cách đây 7 ngày

PARKROYAL on Kitchener Road Buffet

✎ Cách đây 7 ngày

Otto Rehagel - Die Pfälzer Jahre