Viễn cảnh nếu nước biển biến thành nước ngọt

Cuộc khủng hoảng nước toàn cầu được giải quyết nhưng sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực nếu nước biển bị thay thế bởi nước ngọt.

Viễn cảnh nếu nước biển biến thành nước ngọt  Viễn cảnh nếu nước biển biến thành nước ngọt

Đồ họa: It's AumSum Time

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5