Ai được suy tôn là thủy tổ của người Việt?

Theo "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư", đây là người có công lập nên đất nước đầu tiên của người Việt trong lịch sử, được suy tôn là thủy tổ của dân tộc ta.
Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 1

Câu 1. Ai được suy tôn là thủy tổ của người Việt?

 • An Dương Vương
 • Kinh Dương Vương
 • Lạc Long Quân
 • Hùng Vương

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, thủy tổ của người Việt là Kinh Dương Vương, vốn dòng dõi của Thần Nông. Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương là người đã hình thành nên Nhà nước sơ khai đầu tiên của người Việt vào năm 2879 TCN.

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 2

Câu 2. Sau khi lập quốc, Kinh Dương Vương đặt quốc hiệu là?

 • Văn Lang
 • Âu Lạc
 • Xích Quỷ
 • Giao Chỉ

Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư, Kinh Dương Vương có tên húy Lộc Tục. Sau khi lập quốc, vua đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn. Về sau, sự nghiệp của vua được kế tục bởi con trai là Lạc Long Quân.

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 3

Câu 3. Lăng mộ Kinh Dương Vương hiện ở địa phương nào?

 • Hà Nội
 • Hà Nam
 • Bắc Ninh
 • Hải Dương

Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương hiện ở làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 4

Câu 4. Lễ hội Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh được tổ chức vào tháng mấy hàng năm?

 • Tháng Giêng
 • Tháng Hai
 •  Tháng Ba
 •  Tháng Tư

Theo báo Bắc Ninh, lễ hội Kinh Dương Vương diễn ra từ ngày 14 đến 19 tháng Giêng, trong đó chính hội là ngày 18 tháng Giêng. Trong ngày này, các bô lão và nhân dân làng Á Lữ tiến hành lễ rước thủy tổ Kinh Dương Vương, đại đế Lạc Long Quân và hoàng hậu Âu Cơ từ lăng về lại đền thờ. Cũng trong ngày này, các vị bô lão trong làng tiến hành lễ tế cầu nhân khang vật thịnh mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 5

Câu 5. Địa phương nào sau đây hiện có đường mang tên Kinh Dương Vương?

 • Hà Tĩnh
 • TP.HCM
 • Bắc Ninh
 • Cả 3 địa phương trên

Tên Kinh Dương vương được đặt cho một số con đường tại TP.HCM, thành phố Bắc Ninh, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 6

Câu 6. Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con trai của ai?

 • Kinh Dương Vương
 • Lạc Long Quân
 • An Dương Vương
 • Thủy Vương

Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Hùng Vương chính là vị vua lập nên nước Văn Lang.

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 7

Câu 7. Dưới thời Hùng Vương, nước ta được chia thành bao nhiêu bộ?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Dưới thời Hùng Vương, nước ta được chia làm 15 bộ, gồm: Văn Lang, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; đóng đô ở Phong Châu.

Ai duoc suy ton la thuy to cua nguoi Viet? hinh anh 8

Câu 8. Đâu là tên của chức quan đứng đầu triều đình dưới thời các vua Hùng?

 • Thái Úy
 • Lạc Hầu
 • Thừa Tướng
 • Thái Sư

Dưới thời các vua Hùng, bộ máy Nhà nước vẫn còn rất sơ khai. Trong đó, đứng đầu quan văn là Lạc Hầu, đứng đầu quan võ là Lạc Tướng, con trai vua được gọi là Quan Lang, con gái vua được gọi là Mị Nương.

► Nguồn: news.zing.vn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5