Nguồn: Báo xác minh

Tranh cãi về bảo mật ngân hàng đề thi THPT quốc gia 2019

Chuyên gia nhận định Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho rằng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa là tài liệu tham khảo, không thuộc phạm vi tài liệu phải giữ bí mật tuyệt đối là sai.